Novotel Saigon Centre - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập, còn được biết đến là Dinh Thống Nhất, là một di tích lịch sử quan trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  • dinh-doc-lap
Đặt phòng
Đặt phòng
close