Novotel Saigon Centre - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - Ưu đãi 10% trên hóa đơn FnB cho khách hàng Lộc Phúc Jewelry

Ưu đãi 10% trên hóa đơn FnB cho khách hàng Lộc Phúc Jewelry

Giảm 10% trên hóa đơn FnB cho khách hàng có thẻ thành viên của Lộc Phúc Jewelry tại nhà hàng The Square, onTop bar, 167 Faubourg bar và Pool bar.

Thời gian từ 15/07/2019 – 15/07/2020

*Vui lòng xuất trình thẻ thành viên để nhận ưu đãi

*Ưu đãi không áp dụng kèm các chương trình và khuyến mãi khác

Đặt ưu đãi này
  • uu-dai-10-tren-hoa-don-fnb-cho-khach-hang-loc-phuc-jewelry